หจก. วีสตาร์ บอลลูน
โทร 089-033-6640
  • th

กำแพงลูกโป่ง


กำแพงลูกโป่ง

 

กำแพงลูกโป่ง
 

กำแพงลูกโป่ง (Balloon Wall) นิยมนำมาใช้ประดับตกแต่งในงานต่างๆ มากมาย เช่น กำแพงลูกโป่งงานแต่งงาน, กำแพงลูกโป่งงานวันเกิด, กำแพงลูกโป่งงานปาร์ตี้, กำแพงลูกโป่งงานสังสรรค์, กำแพงลูกโป่งงานรับปริญญา, กำแพงลูกโป่งงานพิธีจบการศึกษา, กำแพงลูกโป่งงานแข่งขันกีฬา, กำแพงลูกโป่งงานอุปสมบท เพราะกำแพงลูกโป่งมักถูกนำมาใช้เพื่อเป็นฉากหลัง Back Drop สำหรับการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และกำแพงลูกโป่งยังสมารถติดข้อความที่เป็นชื่องาน รวมทั้งวันที่และเวลาได้ด้วย

               

               

กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง

กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง

กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง

กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง     กำแพงลูกโป่ง