หจก. วีสตาร์ บอลลูน
โทร 089-033-6640
  • th

ต้นลูกโป่ง


ต้นลูกโป่ง

 

ต้นลูกโป่ง
 

ต้นลูกโป่ง (Balloon Column) เป็นการจัดทำให้ลูกโป่งมีลักษณะหลักเป็นต้น (Column) ซึ่งสามารถทำได้มากมายหลายรูปแบบ เช่น ต้นลูกโป่งดอกไม้, ต้นลูกโป่งต้นไม้, ต้นลูกโป่งตัวการ์ตูน, ต้นลูกโป่งต้นเสา และอื่นๆ นิยมนำมาประดับตกแต่งเป็นส่วนประกอบของซุ้มลูกโป่ง ตั้งเดี่ยวโชว์รูปร่าง ตั้งเป็นแนวอณาเขต ทางเดิน จึงมีรูปทรงมากมายหลายอย่าง ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

               

                

               

               

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง

ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง     ต้นลูกโป่ง