หจก. วีสตาร์ บอลลูน
โทร 089-033-6640
  • th

มาสคอตเป่าลม


มาสคอตเป่าลม

 

มาสคอตเป่าลม
 

มาสคอตเป่าลม เป็นการออกแบบตัวตุ๊กตาให้มีขนาดใหญ่พอที่คนจะสามรถสวมใส่ เดิน เต้นและทำกิจ กรรมต่างๆ ได้ ภายในตัวมาสคอตเป่าลมต้องมีปั้มลมที่สามรถดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในตัวมาสคอตเป่าลมทำให้ตัวมาสคอตพองมาเป็นรูปร่างได้ เนื่องจากมีการหมุนเวียนของอากาศจึงทำให้อุณหภูมิภายในกับภายนอกใกล้เคียงกันทำให้ผู้สวมใส่ไม่ร้อน ท่านสามรขอภาพเพิ่มเติมหรือให้ทาง ลูกโป่ง-เป่าลม ออกแบบตามแบบที่ท่านตองการได้ทุก ๆ แบบ แต่ละแบบจะประกอบด้วย ตัวมาสคอต โบลวเวอร์เป่าลม แบตเตอรี่กระแสสูงสองก้อน ที่ชาร์จแบตเตอรี่กระแสสูง ราคาจึงเป็นแบบสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการ

          

          

มาสคอตเป่าลม     มาสคอตเป่าลม     มาสคอตเป่าลม

มาสคอตเป่าลม     มาสคอตเป่าลม     มาสคอตเป่าลม

มาสคอตเป่าลม